DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐA PHƯƠNG THỨC

Với thế mạnh của dịch vụ vận tải đa phương thức, chúng tôi kết hợp các hình thức vận tải để vận chuyển hàng hóa theo nhu cầu của khách hàng để vận chuyển hàng nhanh nhất và tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh cho khách hàng, các dịch vụ bao gồm:

    • Đường biển – hàng không;
    • Đường hàng không – đường sắt – đường bộ;
    • Đường bộ - đường thủy;
    • Vận tải hàng hóa quá cảnh đi Lào, Campuchia;