KHAI THUẾ HẢI QUAN VÀ THÔNG QUAN HÀNG HÓA

An Xun chuyên cung cấp các dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên nghiệp và nhanh chóng bao gồm :

  • Lập và thực hiện thủ tục hải quan xuất nhập khẩu;
  • Lập tờ khai, kiểm tra chứng từ, bảo hiểm;
  • Tính thuế thuế trước cho khách hàng trước khi nhập hàng;
  • Thanh lý tờ khai;
  • Hỗ trợ khách hàng đăng kí các dịch vụ kiểm dịch, kiểm định, kiểm tra hàng hóa, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;
  • Tư vấn loại hình khai hải quan, áp mã HS, các chế độ ưu đãi thuế phù hợp với từng mặt hàng;
  • Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa, lưu kho, xếp dỡ hàng hoá, đóng gói, vận chuyển.