Giới thiệu về công ty

AN XUN CO., LTD thành lập năm 2011, là công ty vận tải hàng hải, xuất nhập khẩu và logistics quốc tế, nhằm cung cấp tổng thể các dịch vụ xuất nhập khẩu và logistics tổng hợp cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, công ty trong nước hoặc công ty cổ phần, cũng như doanh nghiệp nhà nước. hoặc các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài.

TẦM NHÌN

Liên kết toàn cầu bằng cách cung cấp một loạt các chuỗi cung ứng

SỨ MỆNH

Để giảm bớt áp lực cuộc sống của khách hàng

HÌNH ẢNH