KÍCH THƯỚC CONTAINER

20’ Dry Container

Chi tiết kỹ thuật

Bên ngoài
Rộng2,440 mm8 ft
Cao2,590 mm8 ft 6.0 in
Dài6,060 mm20 ft
Bên trong
Rộng2,348 mm7 ft 8.4 in
Cao2,360 mm7 ft 8.9 in
Dài5.900 mm19 ft 4.3 in
Cửa cont
Rộng2,277 mm89.6 in
Cao2,585 mm101.7 in
Khối lượng
32.6 cu m1,155 cu ft
Trọng lượng cont
2,300 kg5,070 lbs
Trọng lượng hàng
28,180 kg62,126 lbs
Trọng lượng tối đa
30,480 kg67,196 lbs