DỊCH VỤ GIAO NHẬN 3 PLS

An Xun cung cấp giải pháp tổng thể cho dịch vụ logistics của khách hàng. Đảm nhiệm một phần hay toàn bộ các công đoạn của chuỗi cung ứng.

Dịch vụ 3PL (Third-party Logistics Services) của An Xun sẽ giúp cho khách hàng có được lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp không phải bận tâm đến việc đầu tư phương tiện hay tài sản, thay vào đó là chỉ tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp nhằm giảm chi phí một cách hiệu quả nhất.

Hỗ trợ thúc đẩy dòng chảy thiết bị và nguyên liệu từ nhà sản xuất đến nhà phân phối bán lẻ. Kết hợp chặt chẽ việc luân chuyển, tồn trữ hàng hóa, xử lý thông tin… có tính tích hợp vào dây chuyền cung ứng của khách hàng.

Các dịch vụ bao gồm:

  • Tìm kiếm, theo dõi nguồn hàng, gom hàng.
  • Dịch vụ xếp dỡ và đóng gói;
  • Cho thuê và quản lý kho;
  • Phân phối hàng không lưu kho;
  • Vận tải phân phối;

Cung cấp các dịch vụ kho vận, tiếp vận và thông quan cho các doanh nghiệp sản xuất. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.