Tìm nguồn hàng và phân phối sản phẩm

An Xun đặc biệt chú trọng tới mảng thương mại quốc tế với mục đich kết hợp hiệu quả hai lĩnh vực vận tải và thương mại hàng hóa. Nhằm phát triển toàn diện, chúng tôi sẽ hỗ trợ  khách hàng

  • Tìm kiếm nguồn hàng đáp ứng theo yêu cầu kỹ khuật và chất lượng sản phẩm của khách hàng;
  • Cung cấp quy trình phân phối sản phẩm cùng với các dịch vụ vận tải hàng hóa;
  • Tư vấn kho bãi , thủ tục xuất nhập khẩu phù hợp với mặt hàng;
  • Đảm bảo chuỗi hoạt động xuất nhập khẩu hiệu quả nhất.